Hạ thủy thành công hệ thống máy nén khí cho KNOC Hàn Quốc

PTSC POS hạ thủy thành công hệ thống máy nén khí cho KNOC Hàn Quốc Tại cảng Hạ lưu PTSC (Vũng Tàu), Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC (PTSC POS) mới đây đã tổ chức
Hạ thủy thành công hệ thống máy nén khí cho KNOC Hàn Quốc

PTSC POS hạ thủy thành công hệ thống máy nén khí cho KNOC Hàn Quốc

Tại cảng Hạ lưu PTSC (Vũng Tàu), Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC (PTSC POS) mới đây đã tổ chức
Lễ hạ thủy và vận chuyển hệ thống nén khí (Booster Compressor) thuộc Dự án lắp đặt,đấu nối và chạy thử hệ thống trạm may nen khi Booster Compressor trên giàn Rồng Đôi cho Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC)
may nen khi, may say khi, may nen khi hitachi, may say khi orion, phu tung may nen khi
Hệ thống nén khí Booster Compressor vừa được chế tạo xong (Ảnh: Nguồn PTSC)
Dự án lắp đặt,đấu nối và chạy thử hệ thống trạm máy nén khí Booster Compressor trên giàn Rồng Đôi là dự án mà lần đầu tiên PTSC POS thực hiện vai trò tổng thầu EPIC, đảm nhiệm từ thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặtvà chạy thử cho hệ thống nén khí với mục đích tăng áp suất dẫn khí từ giàn Rồng Đôi vào hệ thống đường ống Nam Côn Sơn trên Biển Đông. Tổng giá trị của dự án khoảng 46,7 triệu USD, được triển khai thực hiện từ tháng 31/12/2010 và dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2012.
Đến nay, Công ty PTSC POS đã hoàn thành công tác thiết kế, chế tạo hệ thống nén khí và chuẩn bị cho giai đoạn thực hiện dự án ở ngoài khơi bao gồm các công tác vận chuyển, lắp đặt và chạy thử hệ thống nén khí trước khi giao cho khách hàng KNOC.
may nen khi, may say khi, may nen khi hitachi, may say khi orion, phu tung may nen khi
Vận chuyển và lắp đặt công trình ngoài khơi cho khách hàng (Ảnh: Nguồn PTSC)
Đến thời điểm này, Dự án đã được thực hiện thành công 80% khối lượng công việc một cách an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe của khách hàng. Kết quả trên là thành quả của sự nỗ lực của các thành viên trong trong Tổ dự án của PTSC POS, sự hỗ trợ nhiệt tình của khách hàng KNOC và sự phối hợp ăn ý giữa KNOC, PTSC POS và các nhà thầu phụ trong quá trình thực hiện dự án.
Việc thực hiện Dự án Booster Compressor một lần nữa khẳng định vị trí và năng lực của PTSC POS là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp vận hành và bảo dưỡng công trình biển, một trong những dịch vụ mũi nhọn của PTSC nói chung và thương hiệu PTSC POS nói riêng.

Gọi Ngay !